Maturity model = zralostní modely

Pro správné pochopení si nejprve vysvětleme pojmy: model a zralost. Model Model slouží jako zjednodušený obraz reality. Modelování, pak slouží k simulaci situací, možného vývoje či postupu. Jak model, tak modelování …