Prezentace Marketingových map na podzimních konferencích

Na podzim jsme představili myšlenku marketingových map na několika akcích.

Marketikon – Plzeň – říjen 2018
PPC Restart – září 2018
PPC Camp – srpen 2018

Prezentace z přednášky o řízení marketingu, checklistech a maturity modelech je dosupná na Slideshare

Marketingové mapy – PPCRestart 2018, Michal Krutiš